Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van www.chihuahua-pup.com

Ik kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

www.chihuahua-pup.com

Laat hier je reactie achter!

1 Comment

 • Herman

  Reply Reply april 12, 2013

  Beste..

  Wij zijn met een aantal mensen bezig om een zo groot en uitgebreid mogelijke hondenencyclopedie voor en door hondenliefhebbers, nu staan er een aantal artikelen op uw website die wij ook erg intresant vinden op te plaatsen, dan bij elk artikel duidelijk de bronvermelding
  en op de index pagina als soort van reclame uw boek.

  Graag verneem ik van u.

  Herman

Leave A Response

* Denotes Required Field